Domov

Zodpovednosť za škodu sprostredkovateľa poistenia

Zmluva na poistenie právnej ochrany sa mala rozšíriť aj o právnu ochranu profesijnej činnosti pri rodinných sporoch. Maklér zanedbal poučenie, že dedičská žaloba je krytá až po osobitnom dojednaní. Došlo k dedičskej žalobe a náklady konania znáša maklér. Aké sú ďalšie úskalia sprostredkovania poistenia a zodpovednosti za škodu ?

 

Príklady škôd a poistných udalostí z rakúskeho poisťovacieho trhu. I.

a)   Maklér vypovedal poistenie proti požiaru. Následne však riziko neprijal žiaden iný poisťovateľ. Doteraz nedošlo ku žiadnej škode, napätie makléra je pochopiteľné.

b)   V rámci poistenia domu je poistenie požiaru extrémne podpoistené. Maklér sa o poistníka nestaral, všetko zaznamenával mailom a telefonicky; v prípade poistnej udalosti uplatnil poisťovateľ masívne podpoistenie. Vyvstáva otázka dôkazného bremena, nesprávne hlásenie zo strany poistníka, alebo nesprávny záznam zo strany makléra. Nakoľko maklér má len skromné záznamy o zaznamenaní rizika, nepodarilo sa mu uniesť dôkazné bremeno. Maklér musí uhradiť rozdiel.

c)   Podnikateľský objekt: Budova zhorí a následne sa znovu postaví. Stará poistná zmluva zanikla v dôsledku zániku rizika; maklér upíše poistenie novej budovy u doterajšieho poisťovateľa. Maklér si síce vyžiada ústne ponuky, zmluva je však uzatvorená u doterajšieho poisťovateľa. Poistník si sám vyžiada ponuky a zažaluje makléra na rozdiel v poistnom voči lacnejšej ponuke.

Skúsenosti z rakúskeho poistného trhu

Mag. Alphart, Generali Versicherung AG / AssCompact - Jún 2009