Domov

TIBOR BÔRIK Osobnosť SIBAF 2010

Zaujímavosťou pri stretnutí s p. Bôrikom počas tohto rozhovoru bola možnosť držať v rukách originál jeho diplomovej práce z roku 1974. Samozrejme na tému poistenia.

Na slovenskom poistnom trhu pôsobí pán Bôrik aktívne už vyše 35 rokov. Stále plný pokoja, rozvahy a elánu posúvať kvalitu poisťovníctva ako remesla dopredu.

Kedy ste sa rozhodli pracovať v oblasti poisťovníctva?

V roku 1974. Do poisťovne som nastúpil 1. augusta 1974, avšakpred tým som robil diplomovú prácu na Vysokej školeekonomickej na tému poistenie zahraničnej prepravy zásielok a iných záujmov v zahraničnom obchode. Bola to práca zameraná na zahraničný obchod a cez túto diplomovú prácu som sa dostával do poisťovníctva. Čiže v roku 1973 som chodieval do závodu pre zahraničné poistenie Českej poisťovne, kde som dostal príležitosť pracovať na, nazvime to, čiastočný úväzok.

 

Prežili ste takmer 40 rokov v poisťovníctve, z toho 18 rokov v rámci  Union poisťovne. Vedeli by ste zhodnotiť na čo ste najviac hrdý.

V prvom rade na ľudí, ktorí túto poisťovňu budovali. Našim cieľom bolo urobiť poisťovňu, ktorá bude v jednoduchosti povedané pre klienta, ktorá sa bude skutočne pozerať na to čo ten klient potrebuje. Za tým bol najmä entuziazmus ľudí.

Druhá vec je, že som hrdý na to aké má Union poisťovňa postavenie na trhu. To sú dve veci, na ktoré som v rámci svojej doterajšej činnosti hrdý.

 

SIBAF® Award je o hodnotení, spätnej väzbe poisťovacích maklérov poisťovniam. Akú spätnú väzbu by ste dali Vy poisťovacím maklérom pôsobiacim na slovenskom poistnom trhu?

Osobne za kľúčové považujem z hľadiska klienta poistno-technickú stránku a pridanú hodnotu služby v poistno-technickej rovine. Čo ma znepokojuje, možno za posledné tri – štyri roky sa tento jav vystupňoval, je že drvivej väčšine maklérov ide o prevzatie klienta bez ohľadu na to, či klientovi nejakú pridanú hodnotu v poistno-technickej, alebo servisnej oblasti prinesie. Pre klienta je to prakticky to isté čo už má bez nejakého posunu vo vylepšení poistného krytia rizika.

Maklér by mal vedieť profesionálne posúdiť riziko v rámci princípov poistenia na tom mieste kde vzniká, posúdiť špecifiká, ktoré by mohli a mali odlišovať definíciu, resp. rozsah poistného krytia vrátane výluk na tom konkrétnom klientovi. Dnes sa žiaľ k takémuto postupu makléri, česť výnimkám, neutiekajú.

Je vidieť, že primárnou motiváciou makléra je získať klienta a viac sa nestarať. Však nejaké poistenie má, a nech teda pokračuje ďalej. Ale to čo ja vidím na profesii poisťovacieho makléra ako kľúčové, a v čom spočíva krása poisťovacieho biznisu, že si prejdem s klientom riziká, pozriem sa na ne z jeho pohľadu, z pohľadu poisťovne, z pohľadu risk manažéra.

Mám taký pocit, že sa vytráca z práce maklérov a aj poisťovní zameranie sa na klienta. Zameranie sa na klienta vo svojej prapodstate s vyšperkovaním poistnej zmluvy. dnes je to všetko o tom, že rýchlo, rýchlo „spravme“ nejakú novú firmu ... a ideme ďalej.

Tento jav, podľa môjho názoru oslabuje postavenie poisťovníctva v očiach verejnosti.

 

Tu však nastupuje už zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia, ktorá bude čoraz viac potenciálne uplatňovaná.

Na Slovensku je vo všeobecnosti nízke právne povedomie poškodených, čo nevytvára tlak na poistenie zodpovednosti. Keď nie je tlak nie sú škody, resp. škody sú ale nie sú poistné udalosti. V čase vzniku produktu poistenia zodpovednosti za škodu poisťovacích maklérov mali naši zaisťovatelia hrôzu z toho, že by mali toto poistenie zaisťovať. A ja ich chápem. Nakoľko ich poznanie poistenia zodpovednosti za škodu všeobecne ako takej, je podstatne na vyššej úrovni. A túto istú úroveň implementovali na slovenský trh. Tá však bola neprimeraná právnemu povedomiu potenciálne poškodených, potenciálnych žalobcov.

Toto je veľký rozdiel medzi nami a vyspelými trhmi. Podľa mňa je však otázkou času kedy sa škody zodpovednostného charakteru začnú uplatňovať vo väčšej miere.

 

Čo pokladáte za najväčšie výzvy pred ktorými stojí momentálne slovenský poistný trh?

Aby sa profesionalita dostala medzi klientov. To jest, aby klienti pochopili v čom spočíva profesionalita či už poisťovne, makléra, obchodníka. Aby to nebolo o tom, že ja niekoho získavam, presviedčam alebo prosím bez toho, aby som mu vysvetlil, o čo v skutočnosti ide. Nakoľko týmto trpí celý trh. V tom vidím najväčšiu výzvu. A samozrejme ruka v ruke s profesionalitou ide transparentnosť.

 

Na slávnostnom galavečere ste  spomenuli  transparentnosť   v poisťovníctve v Holandsku. Čo  by ste ako prvé  implementovali   z noviniek na slovenský poistný trh ?

V Holandsku hodnotia napr. výročné správy, z hľadiska transparentnosti. Existuje nezávislá inštitúcia, ktorá všetky výročné správy hodnotí. A napr. náš akcionár mal šiestu najtransparentnejšiu výročnú správu za rok 2008. Skutočne tá transparentnosť v tom čo s tým klientom robím, akým spôsobom narábam s jeho peniazmi je veľmi dôležitý. Transparentnosť je dôležitá v tom, aby si ľudia moje informácie mohli overiť. Ak ich raz napíšem, tak musia mať výpovednú hodnotu.

Transparentnosť je o tom či je spoločnosť schopná sledovať a správnym spôsobom sledovať, aby to bolo na prospech trhu a súčasne, aby to bolo aj na prospech spoločnosti, tak aby som sa poučil, inšpiroval. Na tomto poli pracujem aj v rámci asociácie CECGA ktorá sa snaží popularizovať etický kódex na princípe „comply or explain“.

V Holandsku už začínajú so špecifikáciou informácii v rámci každej individuálnej zmluvy na brutto poistné, vyčíslením dane (v Holandsku je na poistné uplatňovaná daň), ďalej uvádzajú vlastné náklady, réžia, sprostredkovateľské provízie a hodnota rizikového poistného. Uvedomujme si, že je to beh na dlhú trať, avšak prínos takto postavenej filozofie poisťovne bude prínosom pre kvalitu poskytovanej služby a posunie dopredu seriózne spoločnosti.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Martin Sinčák & Oliver Borko

 

Ing. Tibor Bôrik

VŠE Bratislava, katedra zahraničný obchod, ukončenie 1974 postgraduálne štúdium VŠE Praha postgradual INSEAD Fontainebleau, Francúzsko 1997. Pracovné pozície:
Slovenská štátna poisťovňa od 1974, úradnik, underwriter, likvidácia poistných udalostí, asistent generálneho riaditeľa, vedúci odboru osobitných prevádzok, riaditeľ Oblastného závodu SSP pre Bratislavu 1986, založenie Závodu pre zahraničné poistenie a zaistenie SSP - riaditeľ 1989, Union poistovňa od mája 1992. Ženatý dve deti a dve vnučky. Záľuby manuálna práca s drevom , zahradníčenie, lyžovanie, umenie.

 

Súvisiace články
  1. SIBAF AWARD 2010 Výsledky ankety