Domov

Poisťovací maklér je našim klientom

Rozhovor s Mariánom Bátovským, senior underwriterom spoločnosti QBE Insurance (Europe) Ltd. Víťazom SIBAF 2010 Award v Kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov.

 

V prvom rade by som rád poďakoval hlasujúcim poisťovacím maklérom za pozitívnu spätnú väzbu a zároveň SASP za organizáciu tejto ankety. Rovnako blahoželám ďalším partnerom k umiestneniu a zvlášť pánu Bôrikovi za získanie ocenenia osobnosť SIBAF.

Od roku 2006 ste sa v rámci ankety postupne prepracovávali z tretieho miesta na prvé miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov. Ste úspešný v kategórii poistenia vozidiel. Aká to bola cesta? Čo ste na nej zažili?

Naše pracovné úsilie nebolo primárne podmienené výhrou v ankete SIBAF Award. Našou silnou stránkou je, že makléri vnímajú QBE nielen ako poisťovňu priemyslu, ale ako neživotnú poisťovňu s produktmi pre občanov a podnikateľov.

Prvotným impulzom pre náš posun v pred sú pre nás výsledky prieskumov spokojnosti poisťovacích maklérov, ktoré robíme pravidelne od roku 2007. Následne sú výsledky spätnej väzby prenášané do top priorít spoločnosti, postupne „distribuované“ na jednotlivých zamestnancov vo všetkých oblastiach poisťovne. Je to „klasický“ systém riadenia, avšak v QBE ho berieme vážne.

Pravdepodobne to nevyznie skromne, ale myslím,  že rozumieme potrebám poisťovacieho makléra.    Za výhodu oproti konkurencii pokladám, fakt, že nemáme konkurenciu naprieč distribučnou sieťou. Našu filozofiu spolupráce s poisťovacím maklérom sme postavili na princípe, že poisťovací maklér je našim klientom. Za našu silnú stránku považujem model komunikácie s maklérom. Komunikácia je priama, to znamená, že maklér priamo komunikuje s upisovateľom rizika pri úpise a s likvidátorom škôd pri likvidácii škody. Na poisťovacieho makléra sa pozeráme ako na partnera a zástupcu klienta.

Blízkosť upisovateľa rizika a likvidátora škody, ich priamu pracovnú spoluprácu vnímam tiež ako našu silnú stránku. Underwriter vie o každej škode svojho významného klienta a môže okamžite poskytnúť spätnú väzbu maklérovi. Likvidátor môže sporné škody konzultovať priamo s underwriterom ako autorom poistnej zmluvy.  Nastavenie tejto filozofie u nás nebolo ľahké ale vidím progres na strane spokojnosti maklérov, klientov.

Pripravujete niečo nové v oblasti spôsobu spolupráce s poisťovacími maklérmi?

V najbližšej dobe očakávame prezmluvňovanie sprostredkovateľov podľa zákona 186/2009. Očakávame ďalšie prevody poistných kmeňov z titulu fúzií alebo akvizícií medzi maklérmi. Na tieto požiadavky musíme reagovať presne a bezchybne. V roku 2011 budeme implementovať nový informáčný systém, ktorý umožní efektívnu správu poistenia a umožní pracovať maklérovi online s údajmi o svojom kmeni. Maklér tak bude mať dokonalý prehľad o všetkých úkonoch, ktoré s QBE robí.

Váš názor na SIBAF Award, ako anketu, kde poisťovací makléri dávajú spätnú väzbu poisťovniam?

Je potešujúce, že je viac maklérov, ktorí sa hlasovania v tomto roku zúčastnili. Uvítame, ak by bol počet hlasujúcich subjektov vyšší, aj keď podľa odhadov je podiel hlasujúcich subjektov na celkovom sprostredkovanom poistnom v oblasti priemyslu zhuba 70%.

Bolo by dobré, ak by sa SIBAF Award pevnou súčasťou „poisťovacieho“ kalendára a všetci účastníci trhu by sa na toto podujatie mohli tešiť každý rok.

 

Zhováral sa Martin Sinčák

 

O poisťovni QBE

QBE Insurance Group je jednou s najväčších svetových poisťovacích a zaisťovacích spoločností so sídlom v Sydney, Austrália. Pôsobí v 49 krajinách sveta. Ratingová spoločnosť Standard & Poor’s jej udelila rating A+’. K 31.12.2009 dosiahla hrubé predpísané poistné na úrovni £ 7,242 miliárd.

QBE pôsobí na Slovensku ako pobočka QBE European Operations so sídlom v Londýne, ktorá pôsobí vo Veľkej Británií a 18. krajinách Európy.

Na slovenskom poisťovacom trhu je značka QBE známa od roku 1999. Svojim klientom, firmám  aj občanom, ponúka moderné poisťovacie riešenia, kvalitný servis pri likvidácií poistných udalostí a správe poistnej zmluvy. Zamestnanci QBE majú dlhoročné skusenosti vo svojom odbore, aktívny prístup pri hľadaní poisťovacích riešení pre všetky typy rizík.

 

Súvisiace články
  1. SIBAF AWARD 2010 Výsledky ankety