Domov

Poistenie proti všetkým nebezpečenstvám

 

ALL RISK

 Aké nebezpečenstvá sú týmto typom poistenia kryté ?

Zodpovednosť za škodu štatutárov spoločnosti

D & O Časť prvá: Na odberateľa spoločnosti A je vyhlásený konkurz. V zmysle zákonov si veritelia môžu uplatniť svoje pohľadávky len v rámci stanovenej lehoty. Finančný riaditeľ spoločnosti A si predmetnú pohľadávku neuplatní...

Krádež vozidla - Technický preukaz vo vozidle

Autá, najmä firmené zvyknú mať viacerých užívateľov. Z dôvodu zjednodušenia si vodiči, ktorí na vozidle jazdia nechávajú technický preukaz a ďalšie doklady potrebné pre jazdu vo vozidle. Zvyčajne v slnečnej clone. Ako sa môže poisťovňa zachovať pri krádeži vozidla ?

Japonsko - náhrada škôd prostredníctvom poistenia

Popis štandardov poistného krytia pre riziká zemetrasenie, požiar, cunami a jadrové žiarenie, zverejnila zaisťovňa Swiss Re ako reakciu na súčasnú situáciu v Japonsku.

Náklady na obranu voči neoprávnenému nároku na náhradu škody

Podstatnou časťou poistného krytia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu je krytie potenciálnych nákladov, ktoré súvisia s preukázaním neoprávneného nároku na náhradu škody.

Riziká pri preprave tovarov a poistenie

Správa zo seminára, organizovaného Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu (SARM), ktorý mal štatút osobitného finančného vzdelávania pre finančných sprostredkovateľov a poradcov pôsobiacich v sektore poistenia.

Diplomová práca: Význam sprostredkovania poistenia v poistení priemyslu

Zo záveru DP  "Verím, že táto práca prispeje k zvýšeniu úrovne kvality služieb poskytovaných sprostredkovateľmi, zlepší ich renomé, ktoré je podľa môjho zistenia slabé. Najmä zásluhou „tzv. samozvaných sprostredkovateľov poistenia“ ich krátkodobej orientácie na profit ...

 

PROFESIONÁLNY vs. NEPROFESIONÁLNY KLIENT

Od januára 2011 nastala z dôvodu zmeny legislatívy zmena v obsahu a spôsobe poskytovania informácií zo strany poisťovacieho makléra voči klientom. Jednou z povinností poisťovacieho makléra je zistiť či klient, resp. potenciálny klient spadá do kategórie profesionálny alebo neprofesionálny klient.

7 tipov pre posúdenie kvality poisťovacieho makléra

Všetko je poistené, ponúkam najlacnejšie poistky, vybavím poistné plnenie, moje služby sú bezplatné ... Argumenty amatérov.

TIBOR BÔRIK Osobnosť SIBAF 2010

Zaujímavosťou pri stretnutí s p. Bôrikom počas tohto rozhovoru bola možnosť držať v rukách originál jeho diplomovej práce z roku 1974. Samozrejme na tému poistenia.

Na slovenskom poistnom trhu pôsobí pán Bôrik aktívne už vyše 35 rokov. Stále plný pokoja, rozvahy a elánu posúvať kvalitu poisťovníctva ako remesla dopredu.