Domov

Náhradné vozidlo alebo ušlý zisk? Dve možnosti uplatnenia z PZP.

Mnohí už zažili tú nepríjemnú situáciu, keď im niekto iný svojou nepozornosťou spôsobil škodu na vozidle. Či už to bol iba drobný „ťukanec“, alebo vážna škoda na aute, v každom prípade je potrebné dať vozidlo do opravy. A tu nastáva pre mnohých ťažká situácia, ako vyriešiť kompenzáciu za dobu, kedy ostávame bez vozidla.

 

Aké riešenia nám dáva slovenská legislatíva pri povinnom zmluvnom poistení?

Ponúka sa tu niekoľko možností, hlavné sú však dve:

  1. vziať si náhradné vozidlo a uplatňovať si nárok na náhradu škody od poisťovne vinníka,
  2. požiadať o úhradu škody vo forme ušlého zisku.

Treba povedať, že obe alternatívy sú možné a zákon nijako nezakazuje využiť jednu či druhú možnosť, podmienky však nie sú vždy rovnocenné. Nie je jedno, či v oprave máte osobné alebo nákladné motorové vozidlo, prípadne nebodaj diaľkový autobus. Rovnako nie je jedno, koľko najazdíte priemerne kilometrov a či nemáte možnosť alternatívnej dopravy (napríklad, ak vozíte dieťa ráno do škody a popoludní zo školy na krúžky, je potrebné zvážiť využitie taxislužby namiesto náhradného vozidla), alebo či ako podnikateľ nemáte iné vozidlo, ktoré viete vyťažiť namiesto vozidla v oprave. Toto všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú možnosti na priznanie odškodnenia.

 

Ak sa rozhodnete pre náhradné vozidlo, aj tu je viac možností:

  1. požičanie z požičovne,
  2. požičanie zo servisu, v ktorom sa opravuje poškodené vozidlo,
  3. požičanie od známych alebo rodiny.

Využitie vozidla od známych alebo rodiny vyzerá ako najjednoduchšia verzia, ale neodporúčam ju, je potrebné mnoho vecí komplikovane vydokladovať a vypočítať. A nie je isté, že to poisťovňa automaticky preplatí podľa predstáv klienta.

Veľmi príjemným benefitom, najmä z pohľadu úspory času, je využitie služieb lepších servisov, ktorým záleží na tom, aby boli ich klienti spokojní a radi sa k nim vracali. Väčšina týchto servisov totiž ponúka náhradné vozidlo automaticky, niektorí dokonca bezodplatne, výmenou „kľúče za kľúče“. Ihneď po odovzdaní vozidla do opravy sadáme do vypožičaného náhradného vozidla a po ukončení opravy zase jednoducho presadneme do svojho. Tým vyriešime svoju „imobilitu“ veľmi jednoduchým spôsobom. Pri požiadavke o preplatenie od poisťovne je jednoduchšie preukázanie technologickej doby opravy, pretože požičovné aj oprava je riešená takpovediac „pod jednou strechou“. Čo môže poisťovňa vziať do úvahy, je najmä rovnaká trieda poškodeného a požičaného vozidla. Ak servis zapožičia vozidlo vyššej triedy, poisťovňa môže náhradu škody primerane znížiť a má na to nárok. Rovnako záleží aj na počte najazdených kilometrov s požičaným vozidlom a počte dní zapožičania – tu sa potom vyrátava tzv. vlastná úspora na vlastnom poškodenom vozidle.

 

Požičanie z požičovne je asi najdrahším spôsobom kompenzácie a klient naňho najviac dopláca, najmä vzhľadom na denné sadzby za vozidlo. Poisťovňa počíta odškodnenie rovnako ako pri požičaní zo servisu – zohľadňuje taktiež technologickú dobu opravy, kilometre, triedu zapožičaného vozidla, primeranosť dennej sadzby za vozidlo a vlastnú úsporu.

V prípade alternatívy odškodnenia formou ušlého zisku je dôležité si uvedomiť, že dôkazné bremeno je na poškodenom, tj musí preukázať, že mu v dôsledku nepoužiteľnosti vozidla „niečo ušlo“. Pozri bližšie § 442 Občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, že ušlým ziskom je ujma, ktorá spočíva v tom, že u poškodeného nedôjde k zväčšeniu majetkových hodnôt, hoci by sa to, so zreteľom na pravidelný chod veci, dalo očakávať. Je potrebné preto absolvovať niekoľko zásadných krokov pri uplatnení:

i) predložiť doklad o tom, aká zakázka ušla v dôsledku nepojazdnosti vozidla, resp. predmetnej dopravnej nehody,

ii) vyčísliť ušlý zisk analogicky na základe podkladov (náklady, výnosy),

iii) podložiť vyčíslenie kalkuláciou založenou na vierohodných dokladoch (napr. daňové priznanie z predchádzajúceho obdobia pred nehodou a pod.),

iv) napísať list, v ktorom je potrebné odôvodniť požiadavku na riešenie formou ušlého zisku a priložiť doklady, prípadne následne doložiť ďalšie dokumenty, ktoré si poisťovňa  vyžiada.

Už len z týchto krokov je jasné, že väčšina ľudí, ktorí majú poškodené osobné motorové vozidlo, radšej volí uplatnenie nároku formou požičania náhradného vozidla, než zdokladovania ušlého zisku. Podnikatelia vo vnútroštátnej či medzinárodnej doprave sú viac naklonení riešeniu formou ušlého zisku, pretože preukaznosť ich nároku je vzhľadom na zakázky lepšie zdokumentovateľná. Napriek tomu možno konštatovať, že nie všetky poisťovne dokážu tento typ nároku posúdiť, vo väčšine prípadov sa stáva, že riešia tento nárok zdĺhavejšie, prípadne aj s pomocou externých firiem či znalcov. A to je vždy ten lepší prípad, než keď sa to a priori zamietne.

Nakoľko odpoveď či konkrétne riešenie nie je jednoduché a odvíja sa prípad od prípadu, odporúčam obrátiť sa pri takomto nároku vždy na svojho poradcu či makléra, ktorý zváži všetky eventuality, dokáže objektívne posúdiť okolnosti a poradiť klientovi, ktorá z daných alternatív odškodnenia je preňho v konkrétnej situácii tá najvýhodnejšia.

 

Jaroslava Zemanová