Domov

Krádež vozidla - Technický preukaz vo vozidle

Autá, najmä firmené zvyknú mať viacerých užívateľov. Z dôvodu zjednodušenia si vodiči, ktorí na vozidle jazdia nechávajú technický preukaz a ďalšie doklady potrebné pre jazdu vo vozidle. Zvyčajne v slnečnej clone. Ako sa môže poisťovňa zachovať pri krádeži vozidla ?

V prípade krádeže havarijne poisteného vozidla je poistený povinný predložiť poisťovni technický preukaz vozidla a kľúče od zámkov, zabezpečovacích zariadení.

Teda v prípade, ak je ukradnuté vozidlo aj s dokladmi, poistený nemá možnosť splniť všetky podmienky viažuce sa na havarijné poistenie. Poisťovňa z toho dôvodu má v zmysle poistných podmienok nárok na zníženie poistného plnenia.

Aká výška zníženia je fér?

Na jednej strane došlo k prekonaniu všetkých zabezpečovacích zariadení vozidla. zároveň akceptujem, že došlo k porušeniu pravidiel poistnej zmluvy, a ten čo auto ukradol mal prípadne uľahčenú situáciu v prípade cestnej kontroly, keďže mohol predložiť všeky náležité doklady od vozidla.

Ak má byť správanie sa poisťovne fér, myslím si, že krátenie by nemalo presiahnuť 20% z hodnoty poistného plnenia.

Tento článok vznikol ako reakcia na riešenie situácie klienta poisťovne (našťastie nie môjho), ktorá plnenie vyššie popísanej škodovej udalosti zamietla, t.j. nevyplatila ani euro.

Doporučujem:     Pri uzatváraní poistnej zmluvy zvažovať okrem ceny poistenia a ďalších špecifických  vlastností havarijného poistenia (napr. koeficient totálnej škody, výluky z krytia atď. ) aj renomé tej ktorej poisťovne, jej schopnosť konať v prípade neštandardnej situácie férovo.

 

Martin Sinčák