Domov

Japonsko - náhrada škôd prostredníctvom poistenia

Popis štandardov poistného krytia pre riziká zemetrasenie, požiar, cunami a jadrové žiarenie, zverejnila zaisťovňa Swiss Re ako reakciu na súčasnú situáciu v Japonsku.

"Súčasná situácia v Japonsku je špecifická z hľadiska poistenia v tom, že škody boli spôsobené následkom zemetrasenia, z neho vyplývajúcich následných požiarov a cunami. Z hľadiska lokálnych poistných zmlúv, je poistné krytie pre riziko zemetrasenia a cunami zabezpečované vládou prevádzkovaným poistným systémom. Táto schéma nie je štandardne poistená resp. zaistená na súkromnom trhu. Každopádne poistné krytie pre riziko požiaru ako následku zemetrasenia je záležitosťou súkromných poisťovateľov a rovnako tak aj zaisťovateľov.

Došlo taktiež k zničeniu zariadení jadrovej elektrárne Fukushima. Vo všeobecnosti, poistné krytie pre jadrové zariadenia v Japonsku vylučuje škody spôsobené zemetrasením, požiarom následkom zemetrasenia a cunami, rovnako pre majetkové a zodpovednostné škody. Poistné krytie tiež vylučuje kontamináciou jadrovým žiarením.

Podľa vyjadrenia Swiss Re sa nepredpokladá zásadný vplyv na sektor poistenia majetku a zodpovednosti za škodu vyplývajúci z tejto jadrovej havárie"

Zdroj: Tlačová správa Swiss Re, zo dňa 14.3.2011, www.swissre.com