Domov

Havarijné poistenie vozidla po skončení leasingu u plátcu DPH.

DPH

Na akú poistnú sumu je zmysluplné havarijne poistiť vozidlo ak ste plátcom DPH?

 

V rámci havarijného poistenia platí zásada, že ako poistná suma, t.j. hodnota, z ktorej sa vypočítava poistné sa vždy uvádza nová cena vozidla (cena z faktúry bez započítania zliav) navýšená o DPH. Ak ste platcom DPH v prípade, že ste mali počas leasingu poistnú udalosť na vozidle (haváriu), obdržali ste od poisťovne poistné plnenie v sume hodnota opravy - spoluúčasť - DPH. Daň z pridanej hodnoty, ktorú ste zaplatili v servise za opravu ste si uplatnili ako odpočet DPH. Analógia v prípade riešenia formou krycieho listu je obdobná. Prečo sa v tomto prípade poisťuje aj DPH, keď ju poisťovňa neplatí? Dôvod je ten, že v prípade krádeže vozidla by ste v zmysle zákona o DPH boli povinný odviesť pomernú časť DPH. To jest poisťovňa ju aj v rámci poistného plnenia za krádež vozidla uhradí.

Po ukončení leasingu na vozidlo, keď bola už uplatnená celá časť DPH a vozidlo účtovne odpísané, neprichádza do úvahy situácia, že štát si bude od vás nárokovať vrátenie odpočítanej dane z pridanej hodnoty, čo je roziko, ktoré nesiete.

Nie všetky poisťovne sú však ochotné túto filozofiu a pravidlá akceptovať a vždy žiadajú nastaviť poistnú sumu ako hodnotu vozidla so započítaním DPH. Z môjho pohľadu by malo byť právom držiteľa vozidla, plátcu DPH rozhodnúť sa či si chce náklad súvisiaci s vrátením DPH poistiť, alebo nie. Ak poisťovňa nie je ochotná akceptovať túto skutočnosť a vyžaduje podľa môjho názoru neoprávnené poistné, treba ju zmeniť.

Mierne komplikovanejšou situáciou je spôsob vyplácania poistného plnenia v prípade subjektov patriacich do kategórie platcov pomernej DPH (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), o tom napíšem niekedy nabudúce.

 

Martin Sinčák

 

 Súvisiace články
  1. Sedem tipov pre posúdenie kvality poisťovacieho makléra