Domov

Diplomová práca: Význam sprostredkovania poistenia v poistení priemyslu

Zo záveru DP  "Verím, že táto práca prispeje k zvýšeniu úrovne kvality služieb poskytovaných sprostredkovateľmi, zlepší ich renomé, ktoré je podľa môjho zistenia slabé. Najmä zásluhou „tzv. samozvaných sprostredkovateľov poistenia“ ich krátkodobej orientácie na profit ...

 

bez kvalitného poskytovania služieb nasledujúcich po uzatvorení poistnej zmluvy a dostatočnej úrovne vzdelania a odbornej spôsobilosti. A práve po týchto „sprostredkovateľoch“ zostalo veľa nespokojných klientov a pri zmienke slova sprostredkovateľ poistenia z nich cítiť negatívnu energiu."

 

Diplomová práca Ing. Petra Baláža na tému Význam sprostredkovania poistenia v poistení priemyslu [stiahnuť].